In opdracht


Gemeente Schagen

2023 – heden | Schagen

– Projectleider “Huisvesting en Gebiedsontwikkeling”
– Bij de gemeente Schagen speel ik een actieve rol in het herontwikkelen van bestaand vastgoed en het realiseren van nieuwbouwprojecten voor gemeentelijke vastgoed. Mijn taken omvatten onder andere de herontwikkeling van een “sportzaal”, de ontwikkeling van “brandweerkazernes” en de ontwikkeling van een “Intergraal Kindcentrum” (IKC). In dit proces navigeer ik door diverse gemeentelijke procedures, waarbij ik ervoor zorg dat alle benodigde stappen worden doorlopen. Mijn betrokkenheid draagt bij aan het vermogen van de Gemeente Schagen om toekomstbestendige voorzieningen te bieden die aansluiten op de behoeften van de burgers.